Chat via Messenger Chat via Messengerhttps://www.linkedin.com/in/tiến-vững-nguyễn-327b411b0/ https://www.linkedin.com/in/tiến-vững-nguyễn-327b411b0/

Chat via Zalo Chat via Zalo

Chat via Viber Chat via Viber

 

 

0976 114 888 - 0964 07 99 55

dichthuattranphu@gmail.com
 
 
 
  TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tin tức - Công ty Trần Phú

 

Tin tức Trong nước - Quốc tế

 

Tin chuyên ngành

 

Tin tuyển dụng

 

  Hỗ trợ trực tuyến
Skype Chat Online Chat với chúng tôi qua Skype
 - BUSINESS DEPARTMENT
Skype Chat Online Chat với chúng tôi qua Skype
 Ms Nhung 0964 07 99 55

 
  Chuyên mục:   TIN TỨC - SỰ KIỆN   Tin chuyên ngành  

  tên cơ quan nhà nước-Ban- Bộ- Sở- Cục

 

tên

Đảng Cộng Sản Việt Nam: Communist Party of Vietnam

Đảng viên: Communist Party member

Bộ Chính Trị Trung ương Đảng : Political Bureau of the Party Central Committee

Văn phòng Trung ương Đảng : Office of the Party Central Committee

Ban đối ngoại Trung ương Đảng :Commission for Foreign Relations of the Party Central Committee

Chi Bộ: Party cell

Đoàn Thanh Niên Cộng sản HCM : Ho Chi Minh Communist Youth Union

Đoàn viên: Communist Youth Union member

Đội Nhi đồng HCM : Ho Chi Minh Children's Organization

Đội viên: Children's Organization member

Đội Thiếu Niên Tiền phong HCM: Ho Chi Minh Pioneers' Organization

 

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ VN : Vietnam Women 's Union

Hội Liên Hiệp Thanh niên VN: Vietnam Youth Federation

 

Hội Nhà báo VN: Vietnam Journalists' Association

Quốc hội VN: National Assembly

Bộ Chính Trị: Politburo Committee

Ủy viên Bộ Chính trị: a Politburo member

Ủy viên thường trực Bộ chính trị: a politburo standing member

Ban Bí thư: Secretariat

Tổng bí thư: General secretary

Mặt trận tố quốc Việt Nam: Vietnam's Fatherland Front

Tòa án nhân dân tối cao: People's Supreme Court

Viện kiểm soát nhân dân tối cao:

People's Supreme Procuratorate/ Institute of People's Supreme Inspectorate/Inspection

 

Uỷ ban đối ngoại : Committee for Foreign Relations

Văn phòng Quốc Hội : Office of National Assembly

Uỷ ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em : Committee for protection of Mother and Children

 

Tổng Cục Bưu điện :General Post office

Tổng Cục dạy nghề : General Department of Job training

Tổng Cục dầu khí :General Department of Oil and General Gas

Tổng Cục Địa chất : General Department of Geology

Tổng Cục Thể dục thể thao : General Department of Sports and Physical Training

Tổng cục Thể dục thể thao (Directorate of Physical Training and Sports)

Tổng Cục Thống kê : General Department of Statistics

Tổng cục Môi trường (Directorate of Environment)

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Directorate of Geology and Minerals of Vietnam)

Tổng cục Thủy lợi (Water Resources Directorate)12

Tổng cục Lâm nghiệp (Directorate of Forest)

Tổng cục Thủy sản (Directorate of Fisheries)

Tổng cục Quản lý đất đai (Directorate of Land Administration)

Tổng cục Thi hành án dân sự (Directorate of Civil Judgement Enforcement)

Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (Directorate of Population Family Planning)

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Directorate for Roads of Vietnam)

Tổng cục dự trữ nhà nước (General Department of State Reserves)

Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng (Directorate of Standards and Quality)

Tổng cục năng lượng (Directorate of Energy)

Tổng Cục dạy nghề (Directorate of Vocational Training)

Tổng cục Du lịch (Vietnam National Administration of Tourism)

Tổng cục Thống kê (General Statistics Office)

 

 

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Government of the Socialist Republic of Viet Nam

 

Thanh tra Chính phủ: Government Inspectorate

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: The State Bank of Viet Nam

 

Ủy ban Dân tộc: Committee for Ethnic Affairs

 

Văn phòng Chính phủ: Office of the Government

 

Bộ Tư pháp (Ministry of Justice)

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (Department of Criminal and Administrative Legislation)

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Department of Economic-Civil Legislation)

Vụ Pháp luật quốc tế (Department of International Law)

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Department of Legal Dissemination and Education)

 Vụ Thi đua – Khen thưởng (Department of Emulation and Commendation)

Vụ Hợp tác quốc tế (Department of International Cooperation)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Department of General Affairs on Legislative Development)

Cục Bổ trợ tư pháp (Agency of Judicial Support)

Cục Trợ giúp pháp lý (Agency of National Legal Aid)

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Agency of National Registry of Secured Transactions)

Cục Con nuôi (Agency of Child Adoption)2

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Agency of Examination of Legal Normative Documents)

Cục bồi thường nhà nước (Agency of National Compensation)

Cục Công tác phía Nam (South Agency)

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Agency of Administrative Procedure Control)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Agency of Civil Status, Nationality and Authentication)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ministry of Planning and Investment)

Vụ Pháp chế (Department of Legislation)

Vụ Thi đua khen thưởng (Department of Emulation and Reward)

Vụ Hợp tác xã (Department of Cooperatives)

Vụ Tài chính tiền tệ (Finance and Monetary Department)

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân (Department of National Economic Issues)

Vụ Kinh tế công nghiệp (Department of Industrial Economy)

Vụ Kinh tế nông nghiệp (Department of Agricultural Economy)

Vụ Kinh tế dịch vụ (Department of Service Economy)

Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (Department of Infrastructure and Urban Centers)

Vụ Quản lý các khu kinh tế (Department of Economic Zones Management)

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư (Department of Investment Supervision & Appraisal)

Vụ Quản lý quy hoạch (Department of Planning Management)

Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Department of Local and Territorial Economy)

Vụ Kinh tế đối ngoại (Foreign Economic Relations Department)

Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội (Department of Labor, Culture and Social Affairs)

Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Department of Science, Education, Natural Resources and Environment)

Cục Quản lý đấu thầu (Public Procurement Agency)

Cục Phát triển doanh nghiệp (Enterprise Development Agency)

Cục Đầu tư nước ngoài (Foreign Investment Agency)

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Business Registration Management Agency)

 

Vụ Quốc phòng – An ninh (National Defense - Security Department)

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs)

Vụ Pháp chế (Department of Legal Affairs)3

Vụ Bảo hiểm xã hội (Department of Social Insurance)

Vụ Bình đẳng giới (Department of Gender Equality)

Vụ Lao động – Tiền lương (Department of Labour-Salary)

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Agency of Overseas Labour)

Cục An toàn lao động (Agency of Occupational Safety and Health)

Cục Việc làm (Agency of Employment)

Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Agency of Children Protection and Care)

Cục Người có công (Agency of the People with Special Contributions to the Country)

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Agency of Social Evil Prevention)

Cục Bảo trợ xã hội (Agency of Social Protection)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ministry of Culture, Sports and Tourism)

Cục Hợp tác quốc tế (Agency of International Cooperation)

Cục Di sản văn hóa (Agency of Cultural Heritage)

Vụ Đào tạo (Department of Training Management)

Vụ Thi đua khen thưởng (Department of Emulation and Reward)

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Agency of Art, Photography and Exhibition)

Vụ Gia đình (Department of Family)

Vụ Văn hóa dân tộc (Department of Ethnic Culture)

Vụ Thư viện (Department of Library)

Cục Công tác phía Nam (South Agency)

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Agency of Performing Arts)

Cục Điện ảnh (Cinema Agency)

Cục Bản quyền tác giả (Agency of Copyright)

Cục Văn hóa cơ sở (Agency of Grassroots Culture)

Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tốc Việt Nam (Management Unit of the Culture and Tourism Village of Vietnamese Ethnics)

Bộ Khoa học và Công nghệ (Ministry of Science and Technology)

Vụ Khoa học xã hội và Tự nhiên (Department of Social and Natural Sciences)

Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật (Department of Science and Technology for Economic Technical Branches)

Vụ Công nghệ cao (Department of High Technology)

Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ (Department of Technology Appraisal, Examination and Assessment)

Vụ Kế hoạch – Tổng hợp (Department of Planning-General Affairs)

Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ (Technology Application and Development Agency)

Cục Sở hữu trí tuệ (National Office of Intellectual Property of Vietnam)

Văn phòng Bộ (Ministry Office)

Cục Công tác phía Nam (South Agency)

Vụ Thi đua - Khen thưởng (Department of Emulation and Reward)

Thanh tra Bộ - Bộ Thanh tra (Ministry Inspectorate)

Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương (Department of Local Science and Technology Development)

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (National Agency for Technology Entrepreneurship and Commercialization Development)

Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (National Agency for Scientific and Technological Information)

Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân (Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety and Control)

Cục Năng lượng nguyên tử (Vietnam Atomic Energy Commission)

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc (The Management Board of Hoa Lac Hi-Tech Park)

Bộ Tài chính (Ministry of Finance)

Cục Quản lý giá (Agency of Price Control)

Cục Tài chính Doanh nghiệp (Agency of Corporate Finance)

Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại (Agency of Debt Management and External Finance)

Cục Quản lý Công sản (Agency of Public Asset Management)

Vụ Ngân sách nhà nước (Department of State Budget)

Vụ Đầu tư (Department of Investment)

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Department of Public Expenditure)

Vụ Chính sách thuế (Department of Tax Policy)5

Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính (Department of Banking and Financial

Institutions)

Vụ chế độ kế toánkiểm toán (Department of Accounting and Auditing Regulations)

Cục Quản lý và giám sát Bảo hiểm (Insurance Supervisory Agency)

Cục Kế hoạch tài chính (Agency of Planning and Finance)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (State Securities Commission)

Vụ I (Vụ Tài chính, Quốc phòng, An ninh đặc biêt) (Department of Finance for National Defense and Security)

Bộ Xây dựng (Ministry of Construction)

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Department of Science, Technology and Environment)

Vụ Hợp tác quốc tế (International Cooperation Department)

Vụ Quy hoạch – kiến trúc (Department of Architecture and Construction Planning)

Thanh tra Bộ (Ministry Inspector)

Vụ Kinh tế xây dựng (Department of Construction Economics)

Cục Phát triển đô thị (Urban Development Agency)

Vụ Vật liệu xây dựng (Department of Building Materials)

Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Agency of Construction Activity Management)

Cục Hạ tầng kỹ thuật (Agency of Technical – Infrastructure)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (State Agency of Construction Quality Inspection)

Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản (Management Agency for Housing and Realestate Market)

Vụ Quản lý doanh nghiệp (Enterprises Management Department)

Cục công tác phía Nam (South Agency)

Bộ Thông tin và Truyền thông (Ministry of Information and Communications)

Vụ Bưu chính (Department of Posts)

Vụ Công nghệ thông tin (Department of Information Technology)

Vụ Khoa học và Công nghệ (Department of Science and Technology)

Cục Tần số vô tuyến điện (Agency of Radio Frequency Management)

Cục Viễn thông (Agency of Telecommunications)

Cục Tin học hóa (Computerization Agency)

Cục Báo chí (Agency of Press)

Cục Xuất bản, In và Phát hành (Agency of Publication, Print and release)

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Agency of Broadcasting and Electronic Information)

Cục Công tác phía Nam (South Agency)

Vụ Quản lý doanh nghiệp (Enterprises Management Department)

Vụ Thi đua khen thưởng (Department of Emulation and Reward)

Vụ Thông tin cơ sở (Department of Fundamental Information)

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (Vietnam Social Security)

Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (Department of Implementation of Social Security Policies)

Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (Department of Implementation of Health Insurance Policies)

Ban Sổ, Thẻ (Department of Issuance of Books and Cards)

Ban Tuyên truyền (Department of Propaganda)

Ban Hợp tác quốc tế (Department of International Cooperation)

Ban Thi đua – Khen thưởng (Department of Emulation and Reward)

Ban Pháp chế (Department of Legislation)

Ban Thu (Department of Money Collection)

Ban Tài chính – Kế toán (Department of Finance and Accounting)

Ban Kế hoạch và Đầu tư (Department of Planning and Investment)

Ban Dược và Vật tư y tế (Department of Pharmaceutics)

Ban Đầu tư quỹ (Department of Fund Investment and Management)

Ban Kiểm tra (Department of Inspection)

Ban Kiểm toán nội bộ (Department of Internal Audit)

Thanh tra Chính phủ (Government Inspectorate)

Vụ thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ I) (Department of sector-based Economic Inspection (Dep.I))

Vụ thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) (Department of Internal Affairs and General Economic Inspection (Dep.II))

Vụ thanh tra khối văn hóa xã hội (Vụ III) (Department of Socio-Cultural Inspection

Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực 1 (Cục I) (Agency for Settlement of Complaints-Denunciations and Inspection for region 1 (Agency I))

Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực 2 (Cục II) (Agency for Settlement of Complaints-Denunciations and Inspection for region 2 (Agency II)

Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực 3 (Cục III) (Agency for Settlement of Complaints-Denunciations and Inspection for region 3 (Agency III))

Cục chống tham nhũng (Cục IV) (Anti -corruption Agency (Agency IV))

Vụ tiếp dân và xử lý đơn thư (Department of Citizen Reception and Complaint and Denunciation Handling)

Vụ giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra (Department of Post-Inspection Supervision, Evaluation and Handling)

Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp (Department of Planning, Finance and Genera Affairs)

Bộ Công Thương (Ministry of Industry and Trade)

 

Vụ Công nghiệp nặng (Heavy Industry Department)

Vụ Công nghiệp nhẹ (Light Industry Department)

Cục Xuất nhập khẩu (Export-Import Department)

 

Cục Điều tiết điện lực (Electricity Regulatory Agency)

Cục Quản lý cạnh tranh (Competition Agency)

Cục Quản lý thị trường (Market Surveillance Agency)

Cục Xúc tiến thương mại (Trade Promotion Agency)

Cục Công nghiệp địa phương (Agency for Industrial Promotion)

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Industrial Safety Techniques and Environment Agency)

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Vietnam E-Commerce and Information Technology Agency)

Cục Hóa chất (Chemicals Agency)

Cục Công tác phía nam (South Agency)

Vụ Phát triển nguồn nhân lực (Human Resource Development Department)

Bộ Y tế (Ministry of Health)

 

Vụ Bảo hiểm y tế (Department of Health Insurance)

Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em (Department of Children - Mother Health)

Cục Quản lý Y Dược cổ truyền (Agency of Administration of Traditional Medicine)

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Department of Health Equipment and Works)

Cục Y tế dự phòng (Department of Preventive Medicine)

Cục Phòng, chống HIV/AIDS (HIV/AIDS Prevention Agency)

Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Agency of Health Examination and Treatment)

Cục An toàn thực phẩm (Agency of Food Safety)

Vụ truyền thông và Thi đua-Khen thưởng (Department of Communicatio and Emulation)

Cục Quản lý dược (Drug Administration of Vietnam)

Cục Công nghệ thông tin (Agency of Information Technology)

Cục Quản lý môi trường Y tế (Agency of Administration of Environmental Health)

Cục Khoa học công nghệ & Đào tạo (Agency of Science, Technology & Training)

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ministry of Natural Resources and Environment)

 

Vụ Tài chính (Department of Finance)

Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền (Department of Emulation, Commendation and Propaganda)

 

Vụ Kế hoạch (Department of Planning)

Cục Tài Quản lý tài nguyên nước (Agency of Water Resources Management)

Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (Agency of Meteorology, Hydrography and Climate Changes)

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (Agency of Survey and Mapping)

Cục Công nghệ và Thông tin (Agency of Technology and Information)

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ministry of Training and Education)

Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organisation)

Vụ Giáo dục Mầm non (Department of Pre-school Education)

Vụ Giáo dục Tiểu học (Department of Primary Education)

Vụ Giáo dục Trung học (Department of Secondary Education)

Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp (Department of Professional Education)

Vụ Giáo dục Đại học (Department of Higher Education)

Vụ Giáo dục Dân tộc (Department of Ethnic Minorities Education)

Vụ Giáo dục Thường xuyên (Department of Continuing Education)

Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Department of Student Affairs)

Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường (Department of Science, Technology and Environment)

 

Vụ Kế hoạch - Tài chính (Department of Planning and Finance)

Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ministry's Representative Office in Ho Chi Minh City)

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Agency of Testing and Education Administrators)

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Agency of Teachers and Education Administrators)

Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em (Agency of Education Facilities and Children' Toys)

Cục Đào tạo với nước ngoài (International Education Agency)

 

Vụ Giáo dục Quốc phòng (Department of National Defense)

Bộ Nội vụ (Ministry of Home Affairs)

 

Vụ Tổ chức - Biên chế (Organization and Personnel Administration)

Vụ Tiền lương (Salary Department)

Vụ Công chức - Viên chức (Department of State Employees and Servants)

Vụ Chính quyền địa phương (Local Administration Department)

 

Vụ Tổ chức phi chính phủ (Department of Non-Government Organization)

Vụ Cải cách hành chính (Administrative Reform Department)

Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ công chức (Department of Training and Fostering of State Officials)

 

Vụ Tổng hợp (General Department)

 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (State Records Management and Archives Agency)

Ban Tôn giáo Chính phủ (Government Committee for Religious Affairs)

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Central Committee of Emulation and Commendation)

Vụ Công tác thanh niên (Department of Youth Affairs)

Bộ Ngoại giao (Ministry of Foreign Affairs)

Vụ ASEAN (ASEAN Department)

Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương (South East Asia-South Asia-South Pacific Department)

Vụ Đông Bắc Á (North East Asia Department)

Vụ Châu Âu (Europe Department)

Vụ Châu Mỹ (America Department)

Vụ Tây Á - Châu Phi (West Asia - Africa Department)

Vụ Chính sách Đối ngoại (Policy planning Department)

Vụ các Tổ chức Quốc tế (International Organizations Department)

Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế (Law and International Treaty Department)

Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương (Department of Multilateral Economic Cooperation)

Vụ Tổng hợp Kinh tế (Economic Department)

Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO (External Culture and UNESCO Department)

Vụ Thông tin Báo chí (Press and Information Department)

Cục Lãnh sự (Consular Agency)

Cục Lễ tân Nhà nước (State Protocol Agency)

Cục Quản trị Tài vụ (Administrative and Financial Agency)

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (State Commission on Overseas Vietnamese)

Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh  City’s Department of External Relations)

Vụ Thi đua – khen thưởng và Truyền thống ngoại giao (Department of Emulation, Rewards and Diplomatic Tradition)

Ủy ban Dân tộc (Committee on Ethnic Minority Affairs)

Thanh tra (Inspectorate)

Vụ Chính sách dân tộc (Department of Policies on Ethnic Minority)

Vụ Địa phương I (Department of Locality No.I)

Vụ Địa phương II (Department of Locality No.II)

Vụ Địa phương III (Department of Locality No.III)

Vụ Tuyên truyền (Department of Propaganda)

Vụ Tổng hợp (Department of General Affairs)

Văn phòng (Ministry Office)

Vụ dân tộc thiểu số (Department of Ethnic Minorities)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ministry of Agriculture and Rural Development)

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Department of Sciences, Technology and Environment)

Cục Chăn nuôi (Agency of Livestock)

Cục Trồng trọt (Agency of Crop Production)

Cục Chế biến, nông lâm thủy sản và nghề muối (Agency of Processing for Agro-forestryFisheries Products and Salt Production)

Cục Bảo vệ thực vật (Agency of Plant Protection)

Cục Thú y (Agency of Animal Health)

Cục Quản lý xây dựng công trình (Agency of Construction Management)

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Agency of Cooperatives and Rural Development)

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Agency)

Vụ Quản lý doanh nghiệp (Department of Enterprise Management)

Bộ Giao thông Vận tải (Ministry of Transportation)

Vụ Vận tải (Department of Transportation)

Vụ Môi trường (Department of Environment)

Vụ An toàn giao thông (Department of Traffic Safety)

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông (Department of Transport Infrastructure)

Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Department of Planning and Investment)

Vụ quản lý doanh nghiệp (Department of Enterprises Management)

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Transport Engineering Construction and Quality Management Agency)

Cục Đăng kiểm Việt Nam (Vietnam Register Agency)

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Vietnam Inland Waterways Agency)

Cục Hảng hải Việt Nam (Vietnam Maritime Agency)

Cục Đường sắt Việt Nam (Vietnam Railway Agency)

Cục Hàng không Việt Nam (Civil Aviation)

Cục Y tế Giao thông vận tải (Transport Health Service Administration)

Bộ Quốc phòng (Ministry of National Defence)

Cục Kinh tế (Department of Economics)

Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Rescue Department)

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (Ho Chi Minh City People’s Committee Office)

Sở Thông tin và Truyền thông (Department of Information and Communications)

Sở Nội vụ (Department of Home Affairs)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Department of Agriculture and Rural Development)

Sở Công Thương (Department of Industry and Trade)

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Department of Planning and Investment)

Sở Tài chính (Department of Finance)

Sở Xây dựng (Department of Construction)

Sở Giao thông vận tải (Department of Transport)

Sở Khoa học và Công nghệ (Department of Science and Technology)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Department of Labour, Invalids and Social Affairs)

Sở Giáo dục và Đào tạo (Department of Education and Training)

Sở Y tế (Department of Health)

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (Department of Culture, Sports and Tourism)

Sở Tư pháp (Department of Justice)

Sở Tài nguyên và Môi trường (Department of Natural Resources and Environment)

Sở Quy hoạch và Kiến trúc (Deparment of Planning and Architecture)

 

Thông tấn xã Việt Nam (Vietnam News Agency)

Ban Kiểm tra (Board of Inspection)

Ban Thư ký biên tập (Editor Board)

Ban Kế hoạch – Tài chính (Board of Planning and Finance)

Ban Biên tập tin đối ngoại (Board of News for Foreign Service)

Ban Biên tập tin trong nước (Board of Domestic News)

Ban Biên tập tin kinh tế (Board of Economic News)

Ban Biên tập tin thế giới (Board of World News)

Trung tâm thông tin tư liệu (Database-Documentation Center)

Trung tâm tin học (Informatics Centre)

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn (Vietnam News Agency Professional Training Centre)

Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam ( (Representative Office in the South of Vietnam)

Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên (Representative Office in the Centre-Tay Nguyen)

Ban Biên tập ảnh (Pictorial Editorial Board)

Văn phòng Thông tấn xã (The administrative Affair Office)

Trung tâm phát triển truyền thông thông tấn (News Agency Communication Development Centre)

Trung tâm hợp tác quốc tế thông tấn (Vietnam News Agency International Cooperation Centre)

Trung tâm truyền hình thông tấn (Vietnam News Agency Audio-Video Centre)

Trung tâm kỹ thuật thông tấn (Vietnam News Agency Technical Centre)

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh National Academy of Politics)

Vụ Quản lý khoa học (Department of Scientific Management)

Ban Thanh tra (Board of Inspection)

Vụ Quản lý đào tạo (Department of Training Management)

Vụ các trường chính trị (Department of Provincial Political Schools)

Viện Quan hệ quốc tế (Institute of International Relations)

Viện Nhà nước và Pháp luật (Institute of State and Law)

Viện Triết học (Institute of Philosophy)

Viện Chính trị học (Institute of Political Sciences)

Viện Văn hóa và Phát triển (Institute of Culture and Development)

Viện Nghiên cứu quyền con người (Institute of Human Right Studies)

Viện Kinh tế (Institute of Economics)

Tạp chí Lý luận chính trị (Journal of Political Theory)

Viện Lịch sử Đảng (Institute of the CPV History)

Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng (Institute of Ho Chi Minh and the CPV's Leaders' Studies)

Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học (Institute of Scientific Socialism)

Viện Xã hội học (Institute of Sociology)

Văn phòng Học viện (Office of the Academy)

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Vietnam Academy of Social Sciences)

Nhà xuất bản Khoa học xã hội (Social Sciences Publishing House)

Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á (Institute of Indian and Southwest Asian Studies)

Trung tâm Phân tích và Dự báo (Centre for Analysis and Forecast)

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (Vietnam Social Sciences Review)

Viện Nghiên cứu con người (Institute of Human Studies)

Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Institute for Religious Studies)

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á (Vietnam Institute for Northeast Asian Studies)

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ (Vietnam Institute of American Studies)

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Vietnam Museum of Ethnology)

Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (Institute of African and Middle East Studies)

Viện Nghiên cứu Trung Quốc (Vietnam Institute of Chinese Studies)20

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin (Center for Information Technology)

Học viện Khoa học xã hội (Graduate Academy of Social Sciences)

Viện Khảo cổ học (Institute of Archaeology)

Viện Thông tin Khoa học xã hội (Institute of Social Sciences Information)

Ban Kế hoạch – Tài chính (Department of Finance and Plan)

Ban Quản lý Khoa học (Department of Science Management)

Ban Hợp tác quốc tế (Department of International Cooperation)

Văn phòng (Head Office)

Viện Gia đình và Giới (Institute for Family and Gender studies)

Viện Ngôn ngữ học (Institute of Linguistics)

Trung tâm nghiên cứu Kinh thành (The Center for Imperial City Research)

Ban Thi đua và khen thưởng (Emulation and Reward Department)

Viện địa lý nhân văn (Institute of human Geography)

Trung tâm nghiên cứu Chính sách phát triển bền vững (The Centre for Sustainable Development Policy Studies)

Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về phát triển (The Centre for Development consultancy and Studies)

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Vietnam Academy of Science and Technology)

Viện Toán học (Institute of Mathematics)

Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ (Publishing House for Science and Technology)

Viện Vật lý Ứng dụng và Thiết bị khoa học (Institute of Applied Physics and Scientific Instruments)

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng (Institute of Applied Informatics and Mechanics)

Viện Công nghệ hóa học (Institute of Chemical Technology)21

Viện Khoa học vật liệu ứng dụng (Institute of Applied Materials Science)

Viện Sinh học nhiệt đới (Institute of Tropical Biology)

Viện Khoa học năng lượng (Institute of Energy Science)

Văn phòng, bao gồm văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Administration Office, including Representative Offices in Ho Chi Minh  city)

Viện Công nghệ thông tin (Institute of Information Technology)

Viện Cơ học (Institute of Mechanics)

Viện Vật lý địa cầu (Institute of Geophysics)

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Institute of Ecology and Biological Resources)

Viện Tài nguyên và Môi trường biển (Institute of Marine Environment and Resources)

Viện Sinh học Tây Nguyên (Tay Nguyen Institute of Biology)

Viện Hải dương học (Institute of Oceanography)

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang (Nha Trang Institute of Technology Research and Application)

Viện Vật lý (Institute of Physics)

Viện Địa chất và Địa vật lý biển (Institute of Marine Geology and Geophysics)

Viện Công nghệ môi trường (Institute of Environmental Technology)

Viện Khoa học vật liệu (Institute of Materials Science)

Viện Hóa học (Institute of Chemistry)

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (Institute of Natural Products Chemistry)

Viện Công nghệ sinh học (Institute of Biotechnology)

Viện Địa lý (Institute of Geography)

Viện Địa chất (Institute of Geological Sciences)

Viện Kỹ thuật nhiệt đới (Institute of Tropical Technology)

Viện Công nghệ vũ trụ (Space Technology Institute)

Trung tâm tin học và Tính toán (Center for Information Infrastructure Development)

Viện Hóa sinh biển (Institute of Marine Biochemistry)

Viện Nghiên cứu Văn hóa (Institute of Cultural Studies)

Viện Sử học (Institute of History)

Viện Nhà nước và Pháp luật (Institute of State and Law)

Viện Dân tộc học (Institute of Anthropology)

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Institute for Southeast Asian Studies)

Viện Nghiên cứu Châu Âu (Institute for European Studies)

Viện Tâm lý học (Institute of Psychology)

Viện Văn học (Vietnam Institute of Literature)

Viện Kinh tế Việt Nam (Vietnam Institute of Economics)

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Vietnam Institute of Lexicography and Encyclopedia (VIOLE)

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới (Institute of World Economics and Politics)

Viện Nghiên cứu Hán – Nôm (Institute of Han - Nom Studies)

 

Ban Kế hoạch – Tài chính (Department of Finance and Plan)

Ban Hợp tác quốc tế (International Cooperation Department)

Ban Kiểm tra (Department of Inspection)

Ban Ứng dụng và triển khai công nghệ (Department of Application and Development Technology)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Vietnam Electricity)

Tổng công ty điện lực miền Bắc (Northern Power Corporation)

Tổng công ty điện lực TP Hà Nội (Hanoi City Power Corporation)

Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (National Power Transmission Company)

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Vietnam Railways)

Văn phòng Đường sắt Việt Nam (Office of Vietnam Railways)

Ban Kiểm soát nội bộ (Board of Control)

Ban Bảo vệ - An ninh - Quốc phòng (Board of Security and National Defense)

Ban Vận tải và đầu máy toa xe (Board of Transportation and Locomotives)

Ban Kế hoạch kinh doanh (Board of Business Planning)

Ban Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ (Board of International Cooperation and Science and Technology)

Ban Quản lý đầu tư & Xây dựng (Board of Construction and Investment Management)

Ban Tài chính kế toán (Board of Finance and Accounting)

Ban Tổ chức cán bộ - Lao động (Board of Organisation and Personnel)

Ban Tổ chức cán bộ (Personnel and Organization Board)

Ban Quản lý Kết cấu hạ tầng Đường sắt (Board of Railways Infrastructure Management)khoa học

Về đầu trang


         

  CÔNG TY CP DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP TRẦN PHÚ (TRAN PHU PROTRANS)

Cơ sở 1: 38A Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Cơ sở 2: 11 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội * Cơ sở 3: 73 Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel :84. 4 62956 012 / 666 34 777   *    Fax: 84. 4 6269 2886   *    Mobile: 0976 114 888 - 0964 07 99 55

Email: dichthuattranphu@gmail.com / sales@dichthuattranphu.com.vn * Website: http://www.dichthuattranphu.com.vn

Thiết kế website NTSS Co.,Ltd 2011